vedella limousine

Condicions d'ús i protecció de dades

Mas el Cros s.l, amb NIF B17236019 i domicili social al Mas el Cros s/n, Veïnat de les fages, 17811 Santa Pau, Girona. -Informació: e-mail maselcros@gmail.com-, ofereix serveis de venda a Internet a través de la pàgina Web principal localitzada a www.maselcros.cat en les condicions expressades en el present document.

·Objecte


La present pàgina ha estat dissenyada per o per a Mas el Cros per informar el públic de manera gratuïta dels serveis i productes relacionats amb Mas el Cros. Mas el Cros es reserva el dret de realitzar-hi els canvis que cregui convenients.

·Accés i ús dels continguts


L'usuari es compromet a utilitzar aquesta Web d'acord amb l'establert a la legislació vigent, abstenint-se de fer-la servir per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a usos lesius dels drets i interessos a tercers. De la mateixa manera, l'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir informacions i continguts accessibles a través de la pàgina Web fent servir per a això mitjans o procediments diferents dels que per a aquest efecte i en el seu cas s'hagin posat a la seva disposició.

Els enllaços que conté la pàgina Web poden conduir a l'Usuari a altres llocs Web gestionats per tercers. Mas el Cros no respon dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs. L'enllaç a aquestes pàgines Web no implica que Mas el Cros les aprovi ni tampoc els seus continguts.

·Protecció de dades


a) Informació

La informació rebuda per Mas el Cros a través de la seva pàgina Web serà tractada amb la màxima confidencialitat.

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem a l'Usuari de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal que responen a la finalitat de gestionar les consultes i els suggeriments formulats pels Usuaris, així com les sol·licituds de feina que aquests formulin. L'entitat responsable dels fitxers és Mas el Cros.

En cas d'enviament de documents o informació curricular, estiguin destinats a una oferta laboral concreta o siguin espontanis, els remitents consenten expressament que Mas el Cros sotmeti a tractament aquestes dades amb la finalitat de valorar la candidatura proposada, així com que les conservi de cara a ulteriors processos de selecció en què el perfil requerit s'ajusti al dels remitents. En qualsevol cas, Mas el Cros tractarà l'esmentada informació amb la màxima confidencialitat.

En el cas de les consultes i els suggeriments realitzats a través de les seccions existents amb aquest fi, la informació serà utilitzada exclusivament per respondre les qüestions plantejades.

Excepte en els casos en què s'indiqui expressament el contrari, l'entrega de la informació requerida en els formularis de sol·licitud de dades té caràcter obligatori per a la correcta gestió de les sol·licituds, consultes i suggeriments que vostè planteja. El fet de no haver emplenat els camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes, impossibilitaran que Mas el Cros els pugui gestionar correctament.

b) Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició


Mas el Cros, destinatari de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als Usuaris l'exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercits per l'Usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a l'adreça següent: Mas el Cros s/n, Veïnat de les fages, 17811 Santa Pau, Girona.

·Jurisdicció


Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina Web de Mas el Cros serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web els Jutjats i Tribunals de Girona.

·Procés de venda


Les comandes es tancaran els dimarts de cada setmana a les 12 a.m. Els enviaments es realitzaran els dimecres mitjançant la companyia SEUR, les condicions del qual podrà veure a la següent pàgina web: http://www.seur.com/condiciones-transporte.jsp

·Enviament d'avisos i publicitat per e-mail


Els informem que les adreces de correu electrònic i les dades personals incloses en els seus missatges de correu electrònic poden ser introduïdes en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és Mas el Cros s.l, amb la finalitat de poder dur a terme amb més efectivitat la nostra activitat professional. L'informem que les seves dades podran ser cedides a qualsevol altra societat que conforma Mas el Cros s.l. per dur a terme les finalitats descrites anteriorment i que el seu tractament s'efectuarà de forma unificada.

Si vostè inclogués dades de caràcter personal referents a terceres persones, haurà d'obtenir-ne el consentiment amb caràcter previ a la seva inclusió i informar-les fefaentment dels extrems descrits anteriorment.

Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Departament de Protecció de Dades de Mas el Cros s.l, situat a Mas el Cros, Veïnat de les Fages, s/n, 17800, Santa Pau (Girona).

Clàusula de confidencialitat: La informació transmesa va adreçada únicament a la persona o entitat que es mostri com a destinatari i pot contenir dades confidencials o privilegiades. Tota revisió, retransmissió, disseminació o altre ús o acció al respecte per part de persones o entitats diferents al destinatari està prohibida. Si rep això per error, si us plau, contacti amb la persona que hi figura com a remitent i elimini el material de qualsevol ordinador.

·Google Analytics


Aquesta pàgina Web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google Inc., una companyia de Delaware, l'oficina principal de la qual està situada a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytic fa servir "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie en referència al seu ús del website (inclosa la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre l'esmentada informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. Tanmateix, ha de saber que si ho fa, pot ser que no pugui fer ús de la plena funcionabilitat d'aquest website. En utilitzar aquest website, vostè consent el tractament d'informació seva per part de Google de la manera i per als fins indicats a dalt.TENS UNA WEB?

PASA'T EN CONTACTE I ET PODEM FER UN ENLLAÇ


ajax
ajax