vedella limousine

Filosofia de treball

Mas el Cros, filosofía de treball

Mas el Cros basa el seu treball ramader en dos aspectes primordials:

Respecte al medi ambient


D’acord amb la normativa ecològica, no s’utilitzen ni herbicides, ni plaguicides ni cap tipus de producte químic en la gestió dels camps. S’eviten els monocultius, fent rotacions de farratgeres que garanteixin el manteniment del sòl. Els marges son estassats, però mai cremats ni tractats amb productes químics, respectant la biodiversitat.

Respecte al benestar dels animals


El fet de ser una explotació extensiva sota el control del CCPAE fa que el respecte al benestar animal estigui sobradament garantit.Galeria d'imatges
ajax
ajax