Locavoros: local eaters


Locavoros és una paraula que ve de l’anglès (veure l’origen aquí) y que va resultar premiada per el New Oxford American Dictionary com a paraula de l’any el 2007.

Els locavoristes son les persones que tenen la filosofia de menjar aliments cultivats o produïts localment. Quan es diu localment entra en joc l’ambiguetat, ja que lo què a la Garrotxa es podria considerar la distància que ens separa de Barcelona, uns 120 o 130 Kms, depenent de la zona, als estats units, lloc d’on prové aquest moviment, es podria considerar d’uns 200 Kms o inclús més.

Deixant de banda els formalismes, està clar els avantatges que té aquest consum responsable: apostar pel comerç de proximitat, evitar l’impacte ecològic que representa el transport d’aliments, respectar les estacions de l’any i el què la terra entrega en cada moment, la qualitat d’un producte fresc que implica una elaboració ecològica i com no, evitar intermediaris que inflaran el preu del producte final en depriment del client i el seu productor.

Aquesta és una aposta interessant a la que Mas el Cros s’apunta. Nosaltres som Locavoristes, t’apuntes?!

>>Font d’informació.
http://www.locavores.com/

Categories: Ecologia

Leave a Reply